Dierentehuis Vijfheerenlanden, Culemborg e.o.

De asielen zijn opvangplaatsen voor dieren die om wat voor reden dan ook geen tehuis meer hebben. Dat kan om verschillende redenen zijn, de meest voorkomende zijn:
Zwervers, de weggelopen of verdwaalde dieren komen via publiek, politie, dierenambulance naar ons asiel;
Dieren die via inbeslagnames door politie of justitie bij de baas zijn weggehaald (deze kan of wil het dier niet meer goed verzorgen);
Afstandsdieren, de dieren die vrijwillig zijn afgestaan, men kan niet meer voor het dier zorgen.

Er bestaan asielen voor vele soorten dieren, elke soort vraagt om een aparte aanpak en specialistische kennis.
Het Dierentehuis Vijfheerenlanden werkt alleen voor honden en katten, tamme konijnen of andere kleine tamme knaagdieren en sinds half 2024 ook voor kooi / volière vogeltjes en post-en trouwduiven. Kortom voor dieren die normaal gesproken een eigenaar hebben en dus in het wild meestal niet zullen overleven.

Het grote misverstand
Landelijk worden er jaarlijks zo'n 80.000 honden en katten dakloos. Gelukkig slagen we er met elkaar in om ongeveer 90% weer een goed tehuis te geven. Het veel gehoorde gruwelverhaal van "afspuiten" is dan ook beslist ONWAAR. Het tegenovergestelde juist! Dieren die maar niet geplaatst worden (bijv. de oudere) mogen vaak in de asielen blijven, maar nog vaker ... gaan zij mee naar het huis van de asielmedewerkers.

Katten die opnieuw geplaatst kunnen worden, ondergaan eerst een sterilisatie resp. castratie, er worden toch al veel te veel kittens op onze aardbol geboren. Alle dieren gaan uiteraard ook geënt en gechipped naar hun nieuwe baas.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft onze vergunning voor het houden van dieren geregistreerd onder UBN nr 6975270 (Uniek Bedrijfs Nummer)

Ontwerp en realisatie: Aemotion.com