Voorwaarden

Als u in ons dierenpension uw huisdier onder wilt brengen kunt op verschillende manieren reserveren.
U kunt ons bellen of ons reserveringsformulier online invullen en het bij ons indienen. U krijgt dan van ons bericht terug of wij in deze periode plek hebben. De plaatsen zijn beperkt en tijdig reserveren is dus in drukke periodes noodzakelijk. Als u wilt reserveren voor Juli en/of Augustus kunt u het best even telefonisch contact met ons opnemen en dan kunnen we u gelijk vertellen of we dan nog een plaatsje voor uw huisdier(en) vrij hebben.

Als u wilt reserveren voor de maanden Juli en Augustus krijgt u van ons een formulier thuis gestuurd.
Ter bevestiging van deze reservering verzoeken wij u een voorschot ad € 75,00 voor elke hond en ad € 50,00 voor elke kat te storten. Het totale voorschotbedrag dient u binnen 14 dagen na ontvangst van het reserveringsformulier over te maken op onze IBAN ING rekening: NL52INGB0006990844 BIC code: INGBNL2A t.n.v. Dierentehuis Vijfheerenlanden(ov.v. hond of kat, naam van het dier en de periode).

BIJ NIET TIJDIG BETALEN VAN VOORSCHOT VERVALT DE RESERVERING!
Sinds zomer 2015 word de gereserveerde periode ook daadwerkelijk berekend.

Spelregels voor plaatsing in ons Pension
- Geldige entingsbewijzen overhandigen.
- Uw dier moet vrij van vlooien en ontwormd zijn
- In geval van ziekte van uw in pension gegeven dier mag St. Dierentehuis vijfheerenlanden een dierenarts consulteren.
- De kosten van dit consult en/of behandeling zijn volledig voor rekening van de eigenaar.
- Uw vakantieadres achterlaten resp. adres van familie of vrienden voor evt. overleg.
- U geeft duidelijk wel / geen * toestemming om uw hond los te laten lopen op het uitlaatplein gelijk met andere pensiongasten.
- Speciale wensen van de eigenaar mbt het dier zijn schriftelijk voorafgaand aan het in pensiongeven, door de eigenaar aan ons Dierentehuis doorgegeven.
- Bij het vervroegd ophalen van de hond/kat door de eigenaar is Dierentehuis vijfheerenlanden gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de eigenaar in rekening te brengen.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid inzake het bij ons in pension gegeven dier.
- Schade toegebracht door uw dier aan derden, zaken van derden of andere pensiongasten, door welke oorzaak dan ook, is voor rekening van de eigenaar.
-Tevens noteert u op het bijgevoegde formulier de gegevens van een extra contactpersoon die tijdens uw vakantie in Nederland verblijft.
-Als het een drukke vakantieperiode betreft, verzoeken wij u in het geval van niet gesteriliseerde teven en poezen om preventieve maatregelen tegen de loopsheid resp. krolsheid te nemen. Bij uw dierenarts kunt u navragen wat de mogelijkheden zijn. Het dierentehuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele zwangerschap van uw hond of kat.
- Het pension is derhalve niet aansprakelijk voor enigerlei schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van St. Dierentehuis vijfheerenlanden.
- Ingeval Dierentehuis vijfheerenlanden toch vanwege opzet of grove schuld aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de eigenaar lijdt als gevolg van niet nakoming door Dierentehuis vijfheerenlanden van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, zal de eventuele schadevergoeding beperkt zijn tot een maximaal bedrag van 300euro (zegge driehonderd euro).

Uiteraard maken wij met grote zorg en betrokkenheid onze keuzes tijdens het verblijf van uw dier en doen wij ons uiterste best om een goed verblijf aan uw dier te kunnen geven!

BRENGEN EN HALEN
Als u uw dier weer op komt halen dient u alle verschuldigde kosten direct af te rekenen . Bij voorkeur via de pin betalen .
Indien u het dier ‘s middags brengt wordt hiervoor een halve dag berekend , ’s ochtends ophalen wordt ook als halve dag berekend.
Indien u 2 weken na verstrijken van de afgesproken pensionperiode, het dier zonder enige kennisgeving niet hebt opgehaald, gaan wij er vanuit dat u van het dier afstand hebt gedaan.
In dat geval zullen wij u behalve de pensionkosten ook het door ons gehanteerd afstandstarief in rekening brengen, en voor het dier weer een ander goed tehuis proberen te vinden.

ANNULEREN
Indien een maand of langer voor de eerste pensiondatum wordt geannuleerd, wordt er €25 (katten) en/of €50 (honden) terugbetaald. Indien er korter dan een maand voor de pensiondatum wordt geannuleerd wordt er niet terugbetaald.

Ontwerp en realisatie: Aemotion.com