Vrijwilligers

Vrijwilligers

Personeel:
Dieren moeten elke dag, dus 365 dagen per jaar, verzorgd worden! Schone bak en schoon hok (poep opruimen), eten, uitgelaten worden (poep opruimen), pilletjes, zalfjes, geknuffeld worden. Papierwinkel bijhouden, klanten helpen die de dieren brengen en ophalen. Het asiel zelf schoon houden.

Veel werk aan de winkel dus, elke dag opnieuw en het drukst als de rest van Nederland lekker vakantie gaat houden, want in die periodes stroomt ook ons pension vol.

De vaste teambezetting bestaat uit: Melissa Hoogenhuijzen (teamleider), José van Holten (asst teamleider), Anouschka van Scharenburg (m.i.v. 1 februari 2024 waarnemend teamleider), Bridget de Jong en Denise Foppen.

Bestuur:
Er is een stichtingsbestuur. Dat werkt een beetje onzichtbaar, maar verzorgt het grootste deel van de werkzaamheden die niet betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken.

Het huidig stichtingsbestuur bestaat per 21-02-2024 uit:
Voorzitter Anouk van Galen
Penningmeester Arie Amptmeijer (tevens oprichter van de Stichting in 1994)
Secretaris/2e Penningmeester Hella Verweij
PR en Fondswerving Eva van Scheffersveldt

De bestuursfunctie Techniek en Onderhoud Gebouw is momenteel vacant.
Kandidaten worden dringend gezocht.

Vrijwilligers:
Personeel en Bestuur worden bijgestaan door een keurkorps (een naam met ERE!) van vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken naar hun mogelijkheden op meerdere of enkele dagdelen per maand. Veel van de vrijwilligers zijn al vele jaren aan ons asiel verbonden. Zonder hen is het niet mogelijk al deze dieren op te vangen, goed te verzorgen. en vooral de honden uitlaten en dan tegelijk trainen en socialiseren.
Ook wordt het bestuur door vrijwilligers ondersteund. Fondswerving, onderhoud van het terrein en diverse PR-zaken.

Op dit moment zijn bijna 30 vrijwilligers actief bij ons dierentehuis! Met dank aan o.a.: Bert, Anouk, Angela, Elise, Peggy, Besma, Kim, Nicole, Kees, Edwin, Sjef, Els, Nicky, Dewi, Els (2), Liesbeth, Adri, Steve, Toinette, Laura, Arie, Janny, Daan, Nikky en Soraya.

Ontwerp en realisatie: Aemotion.com